Дисципліна “Нормування в енергетиці” забезпечує технічну підготовку майбутнього фахівця.

Метою викладання дисципліни є вирішення наукових та технічних питань, які пов’язані з нормуванням витрат палива, теплової та електричної енергії та нормуванням праці працівників.

         Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, здійснюються з метою забезпечення раціонального їх використання і основою економічного механізму енергозбереження.

Основними завданнями вивчення дисципліни  є закріплення існуючих знань, на базі яких будуть отриманні фундаментальні та прикладні знання для проведення різноманітних досліджень в енергетиці.