Порожні на 31 березня 2019

Повернутися до: Сайт

Перелік дисциплін весняного семестру що мають станом на 31.03.2019

порожні сторінки в Сайті підтримки освітніх програм.


Станом на 22.02

Станом на 31.03

Викладач

Кафедра автоматизованого управління технологічними процесами


MES-системи (вибіркова)

MES-системи (вибіркова)

Міняйло Наталія Олександрівна

Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів

Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів

Барішенко Олена Миколаївна

Імітаційне моделювання тепло-масообмінних процесів

Імітаційне моделювання тепло-масообмінних процесів

Пазюк Михайло Юрійович

Автоматизація технологічних процесів та виробництв

Автоматизація технологічних процесів та виробництв

Пазюк Михайло Юрійович

Автоматизовані системи контролю

Автоматизовані системи контролю

Міняйло Наталія Олександрівна

Бази даних в АСК ТП

Бази даних в АСК ТП

Пазюк Михайло Юрійович

Електроніка та мікропроцесорна техніка

Електроніка та мікропроцесорна техніка

Довгаль Володимир Володимирович

Комп`ютерні системи керування, автоматизації та проектування

Комп`ютерні системи керування, автоматизації та проектування

Зінченко Володимир Юрійович

Метрологія та вимірювання в гідроенергетиці

Метрологія та вимірювання в гідроенергетиці

Мних Антон Сергійович

Моделювання об'єктів автоматизації на ЕОМ

Моделювання об'єктів автоматизації на ЕОМ

Барішенко Олена Миколаївна

Монтаж, налагодження і надійність СА

Монтаж, налагодження і надійність СА

Зінченко Володимир Юрійович

Об’єктно-орієнтоване моделювання ОА

Об’єктно-орієнтоване моделювання ОА

Барішенко Олена Миколаївна

Організація виробництва в умовах АСКТП

Організація виробництва в умовах АСКТП

Ткаченко Єлизавета Юріївна

Основи метрології та вимірювальні прилади

Основи метрології та вимірювальні прилади

Мних Антон Сергійович

Основи теорії автоматичного керування та енергозбереження засобами автоматизації

Основи теорії автоматичного керування та енергозбереження засобами автоматизації

Мних Антон Сергійович

Проектування АСК ТП

Проектування АСК ТП

Мних Антон Сергійович

Сучасні технології програмування

Сучасні технології програмування

Довгаль Володимир Володимирович

Теорія автоматичного керування

Теорія автоматичного керування

Зінченко Володимир Юрійович

Технологічні та спеціальні вимірювання

Технологічні та спеціальні вимірювання

Зінченко Володимир Юрійович

Кафедра економіки підприємства


Інтелектуальний бізнес

Інтелектуальний бізнес

Коваленко Олена Валеріївна

Економіка та організація інноваційної діяльності

Економіка та організація інноваційної діяльності

Тюхтій Микола Петрович

Економіка, організація та планування виробництва

Економіка, організація та планування виробництва

Сотченко Юлія Костянтинівна

Економічний ризик та методи його вимірювання

Економічний ризик та методи його вимірювання

Трифонов Геннадій Федорович

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність

Голомб Вікторія Володимирівна

Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Тюхтій Микола Петрович

Організація біржової діяльності

Організація біржової діяльності

Стоєв Володимир Леонідович

Організація виробництва

Організація виробництва

Сотченко Юлія Костянтинівна

Організація та нормування праці

Організація та нормування праці

Трифонов Геннадій Федорович

Організація управління персоналом у підприємницьких структурах (вибіркова)

Організація управління персоналом у підприємницьких структурах (вибіркова)

Стоєв Володимир Леонідович

Планування і контроль на підприємстві

Планування і контроль на підприємстві

Тюхтій Микола Петрович

Стратегічний маркетинг та управління рекламними проектами (вибіркова)

Стратегічний маркетинг та управління рекламними проектами (вибіркова)

Севастьянов Родіон Вікторович

Стратегія підприємства

Стратегія підприємства

Сотченко Юлія Костянтинівна

Кафедра економіки та інформаційних технологій


Математичні методи і моделі ринкової економіки

-

Метеленко Наталья Георгієвна

Моделювання економіки (прикладні задачі)

-

Комазов Павло Валерійович

Кафедра електронних систем


Джерела вторинного електроживлення РЕА

Джерела вторинного електроживлення РЕА

Таранець Андрій Вікторович

Основи електроніки

Основи електроніки

Критська Тетяна Володимирівна

Перетворювальні системи

Перетворювальні системи

Таранець Андрій Вікторович

Програмування мікропрограмних автоматів і мікроконтролерних систем

Програмування мікропрограмних автоматів і мікроконтролерних систем

Шмалій Сергій Леонідович

Теорія автономних інверторів

Теорія автономних інверторів

Алексієвський Дмитро Геннадійович

Кафедра електротехніки та енергоефективності


Економіка енергоефективності

-

Єрофєєва Аліна Анатоліївна

Електричне обладнання станцій

Електричне обладнання станцій

Коваленко Олександр Іванович

Електричні матеріали і апарати

Електричні матеріали і апарати

Коваленко Любов Рафаїлівна

Електротехніка,електроніка та мікропроцесорна техніка

Електротехніка,електроніка та мікропроцесорна техніка

Коваленко Любов Рафаїлівна

Основи електроприводу

Основи електроприводу

Левченко Сергій Андрійович

Основи наукових досліджень та оптимізаційні задачі енерговикористання(вибіркова)

Основи наукових досліджень та оптимізаційні задачі енерговикористання(вибіркова)

Коваленко Олександр Іванович

Спеціальні розділи теоретичних основ електротехніки

Спеціальні розділи теоретичних основ електротехніки

Левченко Сергій Андрійович

Кафедра менеджменту організацій та управління проектами


Інвестиційний менеджмент (вибіркова)

Інвестиційний менеджмент (вибіркова)

Ажажа Марина Андріївна

Інвестиційний менеджмент (вибіркова)

Інвестиційний менеджмент (вибіркова)

Крайнік Олена Миколаївна

Менеджмент і адміністрування

Менеджмент і адміністрування

Фурсін Олександр Олександрович

Менеджмент і адміністрування у публічній сфері

Менеджмент і адміністрування у публічній сфері

Фурсін Олександр Олександрович

Методологія і організація наукових досліджень

Методологія і організація наукових досліджень

Венгер Ольга Миколаївна

Міжнародна бізнес-аналітика

Міжнародна бізнес-аналітика

Сергієнко Татьяна Івановна

Основи менеджменту та маркетингу в машинобудуванні

Основи менеджменту та маркетингу в машинобудуванні

Бабич Олександр Борисович

Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва

Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва

Бабич Олександр Борисович

Планування та прогнозування в умовах ринку

Планування та прогнозування в умовах ринку

Крайнік Олена Миколаївна

Психологія управління

Психологія управління

Бойко О.В.

Реклама та рекламна діяльність

Реклама та рекламна діяльність

Крайнік Олена Миколаївна

Системний аналіз сталого розвитку

Системний аналіз сталого розвитку

Сергієнко Татьяна Івановна

Теорія організації

Теорія організації

Фурсін Олександр Олександрович

Управління конкурентоспроможністю

Управління конкурентоспроможністю

Бойко О.В.

Управління ризиками

Управління ризиками

Венгер Ольга Миколаївна

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Ажажа Марина Андріївна

Кафедра металургії


Безкоксова технологія

Безкоксова технологія

Панова Вера Олеговна

Електрометалургія сталі та феросплавів

Електрометалургія сталі та феросплавів

Воденнікова Оксана Сергіївна

Загальна металургія

Загальна металургія

Воденнікова Оксана Сергіївна

Конвертерне виробництво сталі

-

Харченко Олександр Вікторович

Математичне моделювання технологічних процесів

Математичне моделювання технологічних процесів

Скачков Віктор Олексійович

Оптимізація металургійних процесів кольорової металургії

Оптимізація металургійних процесів кольорової металургії

Бережна Ольга Русланівна

Особливості електросталеплавильного виробництва

Особливості електросталеплавильного виробництва

Воденнікова Оксана Сергіївна

Підприємницька діяльність та економіка підприємства.

Підприємницька діяльність та економіка підприємства.

Воденнікова Оксана Сергіївна

Розливка сталі та спеціальні модифікатори, лігатури

Розливка сталі та спеціальні модифікатори, лігатури

Воденнікова Оксана Сергіївна

Системи технології та екологія

-

Лічконенко Наталія Володимирвна

Стандартизація, метрологія та сертифікація

-

Воляр Роман Миколайович

Технологія виробництва вуглеграфітових та вуглицевих композиційних матеріалів (вибіркова)

Технологія виробництва вуглеграфітових та вуглицевих композиційних матеріалів (вибіркова)

Бережна Ольга Русланівна

Кафедра металургійного обладнання


Деталі машин

Деталі машин

Шевченко Ірина Артурівна

Металообробні верстати та промислова робототехніка

-

Востоцький Сергій Миколайович

Основи комп'ютерного моделювання

Основи комп'ютерного моделювання

Ковязін Олексій Сергійович

Підйомно-транспортні машини

Підйомно-транспортні машини

Ковязін Олексій Сергійович

Технологія монтажу і ремонту обладнання

Технологія монтажу і ремонту обладнання

Ковязін Олексій Сергійович

Техніка експерименту та теорія технічних систем

Техніка експерименту та теорія технічних систем

Востоцький Сергій Миколайович

Кафедра мікроелектронних інформаційних систем


Конструювання та технологія ФЕП

Конструювання та технологія ФЕП

Хрипко Сергій Леонідович

Матеріали та компоненти електронної техніки

Матеріали та компоненти електронної техніки

Коломоєць Ганна Геннадіївна

Моделювання та проектування мікро- та наносистем

Моделювання та проектування мікро- та наносистем

Верьовкін Леонід Леонідович

Надшвидкодіючі прилади мікро- та наноелектроніки

Надшвидкодіючі прилади мікро- та наноелектроніки

Хрипко Сергій Леонідович

Теорія поля.

Теорія поля.

Кісельов Єгор Миколайович

Фізика електронних процесів

Фізика електронних процесів

Ніконова Аліна Олександрівна

Фізичні основи мікро- та наносенсорики

Фізичні основи мікро- та наносенсорики

Коломоєць Ганна Геннадіївна

Фізичні основи мікро- та нанотехнологій

-

Ніконова Аліна Олександрівна

Фізичні основи сенсорики

-

Коломоєць Ганна Геннадіївна

Кафедра міського будівництва і господарства


Архітектура будівель і споруд

Архітектура будівель і споруд

Архіпова Катерина Юлівна

Металеві конструкції

-

Сьомчина Марія Володимирівна

Обстеження та випробування будівель і споруд

-

Фостащенко Олена Миколаївна

Містобудівна графіка

-

Архіпова Катерина Юлівна

Міський транспорт

Міський транспорт

Федченок Олександр Іванович

Міські вулиці і дороги

Міські вулиці і дороги

Фостащенко Олена Миколаївна

Основи конструювання та автоматизація проектування в будівництві

Основи конструювання та автоматизація проектування в будівництві

Федченок Олександр Іванович

Оцінка, обстеження, паспортизація та реконструкція об’єктів міської забудови (вибіркова)

-

Сіромолот Геннадій Віктотрович

Планування міст і транспорт

Планування міст і транспорт

Полікарпова Лилія Вікторівна

Програмне забезпечення інженерних розрахунків

Програмне забезпечення інженерних розрахунків

Федченок Олександр Іванович

Проектування архітектурного середовища з урахуванням життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями

-Єгоров Юрій Павлович

Садово-паркове та ландшафтне будівництво

Садово-паркове та ландшафтне будівництво

Полікарпова Лилія Вікторівна

Споруди і обладнання систем водопостачання

-

Світлична Вікторія Борисівна

Кафедра обліку, аналізу, оподаткування та аудиту


Контроль і ревізія

-

Гамова Оксана Вікторівна

Облік і аудит

Облік і аудит

Козачок Ірина Анатоліївна

Організація бухгалтерського обліку

-

Феофанова Ірина Василівна

Практикум з податкового обліку (вибіркова)

Практикум з податкового обліку (вибіркова)

Подмешальська Юлія Володимирівна

Теорія і методика документування в обліку та аудиті І

-

Меліхова Тетяна Олегівна

Кафедра обробки металів тиском


Контроль якості та сертифікація продукції

Контроль якості та сертифікація продукції

Бондаренко Юлія Володимирівна

Обладнання ковальсько-штампувальних цехів

Обладнання ковальсько-штампувальних цехів

Явтушенко Олександр Вікторович

Технологія нагріву та нагрівальне обладнання в обробці металів тиском (вибіркова)

Технологія нагріву та нагрівальне обладнання в обробці металів тиском (вибіркова)

Явтушенко Олександр Вікторович

Кафедра прикладної екології та охорони праці


БЖД (БЖД, основи охорони праці, цивільний захист)

-

Куріс Юрій Володимирович

Безпека експлуатації будівель, споруд та інженерних систем

-

Манідіна Євгенія Анатоліївна

Безпека життєдіяльності (БЖД, охорона праці, екологія)

-

Куріс Юрій Володимирович

Ведення документації та навчання з охорони праці

-

Манідіна Євгенія Анатоліївна

Виробнича санітарія

Виробнича санітарія

Бєлоконь Каріна Володимирівна

Гігієнічне нормування умов праці та стану довкілля (вибіркова)

Гігієнічне нормування умов праці та стану довкілля (вибіркова)

Троїцька Олена Олександрівна

Гідрологія

Гідрологія

Кутузова Інна Олександрівна

Екологічна безпека

Екологічна безпека

Куріс Юрій Володимирович

Захист у надзвичайних ситуаціях

-

Кутузова Інна Олександрівна

Моніторинг довкілля

Моніторинг довкілля

Кутузова Інна Олександрівна

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Бєлоконь Каріна Володимирівна

Основи екології та сталий розвиток

Основи екології та сталий розвиток

Троїцька Олена Олександрівна

Основи теплової роботи кліматичної та екологічної техніки (вибіркова)

-

Куріс Юрій Володимирович

Охорона праці в галузі та цивільний захист

-

Куріс Юрій Володимирович

Оцінка впливу на оточуюче середовище (вибіркова)

Оцінка впливу на оточуюче середовище (вибіркова)

Бєлоконь Каріна Володимирівна

Природоохоронне законодавство

-

Кутузова Інна Олександрівна

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем


Асимптотичні методи стійкості систем (вибіркова)

-

Вербицький Володимир Григорович

Динаміка колісних роботів (вибіркова)

-

Вербицький Володимир Григорович

Комп'ютерні технології та програмування

-

Безверхий Анатолій Ігорович

Методи та алгоритми прийняття рішень

-

Безверхий Анатолій Ігорович

Кафедра промислового і цивільного будівництва


Будівельна механіка

Будівельна механіка

Банах Віктор Аркадійович

Техніко-економічне обгрунтування проектних рішень

-

Арутюнян Ірина Андріївна

Технічний нагляд та геодезичне забезпечення в будівництві

-

Данкевич Наталія Олександрівна

Кафедра теплоенергетики та гідроенергетики


Гідромеханічне обладнання

Гідромеханічне обладнання

Осаул Олександр Іванович

Гідротехнічне обладнання

Гідротехнічне обладнання

Осаул Олександр Іванович

Енергоменеджмент в енергетиці та електротехнологічні установки

Енергоменеджмент в енергетиці та електротехнологічні установки

Бердишев Микола Юрійович

Конструкційні та електротехнічні матеріали

Конструкційні та електротехнічні матеріали

Радченко Віталій Васильович

Моделювання гідроенергетичних об'єктів (вибіркова)

Моделювання гідроенергетичних об'єктів (вибіркова)

Чейлитко Андрій Олександрович

Наукові дослідження прикладних задач гідроенергетики

Наукові дослідження прикладних задач гідроенергетики

Чейлитко Андрій Олександрович

Перехідні процеси енергетичних перетворювачів

Перехідні процеси енергетичних перетворювачів

Радченко Віталій Васильович

Релейний захист і автоматика

Релейний захист і автоматика

Мних Антон Сергійович

Теоретичні основи теплотехніки

Теоретичні основи теплотехніки

Чижов Сергій Євгенович

Технічна термодинаміка

Технічна термодинаміка

Бахтін Валерій Іванович

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування


Аналіз банківської діяльності

-

Фатюха Вікторія Володимирівна

Контролінг

-

Ткаченко Єлизавета Юріївна

Міжфакультетська кафедра загальноосвітніх дисциплін.


Фізика

-

Филиппенко Ирина Ивановна

Історія України та української культури

Історія України та української культури

Кравченко Тетяна Леонідівна

Професійна етика

Професійна етика

Чернова Ірина Вікторівна

Етика ділових відносин

Етика ділових відносин

Макушинська Ганна Павлівна

Логіка

Логіка

Товарниченко Володимир Олександрович

Правознавство

Правознавство

Кравченко Тетяна Леонідівна

Психологія

Психологія

Геладзе Світлана В’ячеславівна

Психологія

Психологія

Товарниченко Володимир Олександрович

Українська (російська) мова

Українська (російська) мова

Жовнір-Василенко Ксенія ВолодимирівнаОстання зміна: середа 3 квітня 2019 11:01