АНОТАЦІЯ

ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дисципліна навчає сучасним методам обслуговування систем водопостачання промислових підприємств, а саме: кондиціюванню оборотних вод для повторного і багаторазового використання, встановленню водних режимів роботи оборотних систем водопостачання і охолоджувачів, а також пом’якшенню і знесоленню води, роботі газоочисних апаратів і систем, гідротранспорту.

Результати:

отримання знань:

– з обсягів таі режимів водоспоживання підприємств різних галузей промисловості з різними технологічними процесами,

з  складання схем водопостачання промислових підприємств різних галузей господарства;

– з сучасних методів кондиціювання оборотних вод для повторного і багаторазового використання;

–про закономірності процесів водних газоочисток, гідротранспорту, пом’якшення і знесолення води;

отримання умінь:

– використовувати методи кондиціювання оборотних вод; закономірності процесів водних газоочисток, гідротранспорту, пом’якшення і знесолення води;

– проектувати та вибирати обладнання цих процесів і режимів їх роботи.

– визначати обсяги і режими водоспоживання промислових підприємств.

 


АНОТАЦІЯ
ІНЖЕНЕРНА ГІДРОЛОГІЯ ТА ГІДРОМЕТРІЯ
Мета дисципліни - формування знань і умінь з методів та організації гідрологічних спостережень, визначення характеристик водних об’єктів, оцінки точності та області використання цих методів.
Основними завданнями є теоретична та практична підготовка з питань проведення гідрологічних спостережень та обробки їх результатів, використання сучасних гідрометричних приладів, оцінки точності вимірювань, а також можливості використання певних водних об,єктів для господарсько-питних потреб.
Зміст дисципліни розкривається в таких основних розділах:
- гідрологія як наука про природні води;
- гідрологія річок;
- гідрологія озер, водосховищ та підземних вод;
- гідрометричні спостереження; “
- гідрометричні вимірювання
АНОТАЦІЯ
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬМетою дисципліни є вивчення номенклатури санітарно-технічного обладнання, оволодіння методикою розрахунку інженерно-технічних систем і обладнання будівель, набуття практичних навичок монтажу й експлуатації систем опалення, вентиляції, газо- і водопостачання, каналізації житлових, громадських та промислових будівель, а також сучасних прийомів провадження санітарно-технічних робіт.

АНОТАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРОБКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ

Метою викладання дисципліни  є формування знань і умінь з сучасних способів знешкодження та утилізації осадів, конструкцій споруд для переробки осадів з метою їх подальшої утилізації.

Дисципліна вивчає властивості осадів різного складу; технологію їх обробки та розрахунок основних елементів технологічних схем, способи подальшої їх утилізації; розв’язує практичні задачі з проектування споруд для переробки осадів.

Дисципліна дає

-            знання:

-            з методів обробки осадів;

-            конструктивних елементів споруд для обробки осадів;

-            області та меж утилізації осадів з урахуванням їх складу;

-            з технології переробки та утилізації осадів різного складу;

-         уміння:

-         аналізувати склад осадів з урахуванням їх утилізації, користуватись каталогами інженерного обладнання вітчизняного та зарубіжного виробництва;

-            розробляти технологічні схеми переробки та утилізації осадів різного складу;

-            виконувати розрахунки споруд для переробки осадів.

 


Метою викладання дисципліни «Утримання міської забудови» – ознайомлення студентів з сучасною технологією, організацією робіт по утриманню міської забудови машинами та обладнанням для прибирання і санітарного очищення міста; вибір найбільш ефективних у санітарно-гігієничному, техніко-економічному відношенні засобів з очищення та прибирання міста; застосування найбільш прогресивних в умовах данного міста систем і засобів збирання, вилучення і знешкодження побутових відходів; використання сучасних засобів прибирання міських територій.

Дисципліна дає:

знання:

- сучасні технології, моделі організації робіт по утриманню міської забудови машинами та обладнанням для прибирання і санітарного очищення міста;

- найбільш ефективні у санітарно-гігієничному, техніко-економічному відношенні засоби з очищення та прибирання міста;

- найбільш прогресивні системи і засоби збирання, вилучення і знешкодження побутових відходів;

- сучасні засоби прибирання міських територій .

уміння:

- підібрати найбільш прогресивні в умовах даного міста системи і засоби збирання, вилучення і знешкодження побутових відходів.

- вибрати найбільш ефективниі у санітарно-гігієничному, техніко-економічному відношенні засоби з очищення та прибирання міста;

- підібрати найбільш прогресивні в умовах даного міста системи і засоби збирання, вилучення і знешкодження побутових відходів.