Необхідно наповнити ресурсами закріплені за викладачами дисципліни

 
Фото Адм КГП
Необхідно наповнити ресурсами закріплені за викладачами дисципліни
Адм КГП - середа 24 серпня 2016 12:43
 

Викладачам дисциплін, закріплених за ними відповідно до навантаження 201602017 н.р., необхідно розмістити на своїх дисциплінах:

  • файл робочої програми навчальної дисципліни (в нульовому модулі дисципліни)
  • теми конспекту лекцій -  у кожному модулі дисципліни повинен бути розміщений файл (файли) з темами модуля
  • описи лабораторних, практичних робіт, тем семінарів та переліки індивідуальних завдань до них - у кожному модулі дисципліни повинні бути розміщені відповідні матеріали (рекомендується в діяльності ЗАВДАННЯ)
  • тести до тем модуля - у кожному модулі дисципліни повинні бути розміщені відповідні тести в діяльності ТЕСТ
  • для дисципліни із запланованим екзаменом - перелік екзаменаційних питань, а також діяльність ЗАВДАННЯ для виставлення оцінки за екзамен у додатковому (останньому модулі).

Також викладачам дисциплін необхідно зарахувати на свої дисципліни академічні групи студентів відповідно до Інструкції з зарахування студентів на навчальний курс

120 слів